MENU ALACARTE 2019 (17H00 - 22H00) – Nhà hàng Én - Én Tea House & Restaurant Google Webmaster Tool Meta Tag

MENU ALACARTE 2019 (17H00 - 22H00)


SALAD CEASAR HEO TÂY BAN NHA IBERICO XÔNG KHÓINẤM ÁP CHẢO TRỨNG CHẦNBÁNH CUA KIỂU ÉN SALSA CÀ CHUASƯỜN HEO MỸ NƯỚNG BBQCÁ NGỪ ÁP CHẢO, GAN NGỖNG PHÁP VỚI SỐT TÔM CÀNG TRUFFLE