Họp Báo Ra Mắt Sản Phẩm i Freight 26.12.2017 – Én Restaurant Google Webmaster Tool Meta Tag

Họp Báo Ra Mắt Sản Phẩm i Freight 26.12.2017

Ngày: 28/12/2017 lúc 15:16PM

Vào chều ngày 26/12/2017 vừa qua, buổi ra mắt sản phẩm mới của i Frieght với chủ đề "Vietnam's First Online Logistics Booking System", giới thiệu hệ thống đăng ký Logistics đầu tiên của Việt Nam. Buổi họp báo diễn ra với sự tham gia của các phía nhà báo, doanh nhân,...


Hữu Trung
BÌNH LUẬN
Bài viết mới